Kategórie

katalóg produktov > Káble a vodiče >  Bezhalogénové nehorľavé káble > N2XH > N2XH-J3x2,5 RE čierny nehorľavý kábel

N2XH-J3x2,5 RE čierny nehorľavý kábel

N2XH-J3x2,5 RE čierny nehorľavý kábel

part No:

výrobca:

status: na sklade

váha: 0.000kg

Cena bez DPH
0,79 EUR/m

Cena s DPH
0,95 EUR/m


m

 

Silnoprúdové káble menších prierezov so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa podľa IEC 60332-3-22, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu pri horení podľa STN IEC 61034-2 a nízkou korozivitou splodín podľa STN IEC 60754-2. Majú medené jadrá s izoláciou a plášťom z bezhalogénových materiálov. Káble sú určené pre menovité napätie 0,6/1 kV, pre pevné uloženie v prostredí obyčajnom a vlhkom (STN 33 0300). Káble je možné použiť aj v prostredí s nebezpečenstvom požiaru a je možné ich inštalovať na horľavý podklad.

KONŠTRUKCIA

Obr. 1

Plné medené kruhové jadro.

Izolácia žily zo zosieteného PE.

Oheň retardujúci výplňový obal.

Oheň retardujúci PE plášť, farba oranžová alebo čierna s popisom podľa dohovoru.

Tab. 1 Rozmery kábla

 

Prierez jadra [mm2] Hrúbka izolácie [mm] Hrúbka plášťa [mm] Počet žíl
1,5 07 1,2 2 - 19
2,5 0,7 1,2 2 - 19

 

Tab. 2 Prierezový rad vyrábaných káblov

 

Počet žíl Prierez jadra [mm2] Činný odpor  [Ohm/km]

Priemer kábla [mm]

(informatívne)

Zaťažiteľnosť

vo vzduchu [A]

2 1,5 12,1 12,4 29
2 2,5 7,41 12,6 39
3 1,5 12,1 12,3 24
3 2,5 7,41 13 32
4 1,5 12,1 12,8 24
4 2,5 7,41 14,1 32
5 1,5 12,1 13,8 24
5 2,5 7,41 14,4 32
7 1,5 12,1 15,1 14
7 2,5 7,41 16 20
10 1,5 12,1 20 13
10 2,5 7,41 22 17
12 1,5 12,1 18,9 12
12 2,5 7,41 19,8 17
14 1,5 12,1 22 12
14 2,5 7,41 24 16
16 1,5 12,1 23 11
16 2,5 7,41 25 15
19 1,5 12,1 21,4 11
19 2,5 7,41 23,9 16
2 4 4,61 14,1 51
2 6 3,08 14,8 64
3 4 4,61 14 42
3 6 3,08 15,1 53
4 4 4,61 15,2 42
4 6 3,08 16,1 53
5 4 4,61 15,1 42
5 6 3,08 16 53

 

PARAMETRE PRE MONTÁŽ A POUŽITIE

  • Najvyššia dovolená teplota jadra v prevádzke 90 °C, pri preťažení 120 °C, pri skrate 250 °C.
  • Najmenší polomer ohybu - 15 násobok priemeru kábla.
  • Najnižšia dovolená teplota okolia pre pevné uloženie -30°C.
  • Najnižšia dovolená teplota pri ukladaní (montáži) je -15 °C.